Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase

1999-10-21 nutarimas bylos Nr. 14/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 1991 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO "DĖL VARDŲ IR PAVARDŽIŲ RAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 90-2662

Dokumento tekstas: