Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Telekomunikacijų įstatymo (Telekomo byla)

1999-10-06 nutarimas bylos Nr. 12/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TELEKOMUNIKACIJŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 1, 2 IR 3 DALIŲ BEI 16 STRAIPSNIO 7, 8 IR 9 DALIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 85-2548

Dokumento tekstas: