Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

1999-09-29 sprendimas

DĖL ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR PROKURORO IEŠKINIO PAREIŠKIMAS UŽ SAVARANKIŠKĄ JURIDINĮ ASMENĮ YRA PRIVALOMAS TEISMAMS, AR NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 55 STRAIPSNIUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 55 STRAIPSNIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO 32 STRAIPSNIS, 15 STRAIPSNIO ANTROJI IR TREČIOJI DALYS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO NORMOMS, REGLAMENTUOJANČIOMS TEISMINGUMO TAISYKLES
Dokumento tekstas: