LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl 1998 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo

1999-07-09 nutarimas bylos Nr. 18/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1998 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 4 PUNKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. SAUSIO 27 D. NUTARIMO NR. 105 "DĖL LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO PRIE VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS REORGANIZAVIMO" 2 PUNKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. SAUSIO 30 D. NUTARIMO NR. 117 "DĖL LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO STEIGĖJO TEISIŲ PERDAVIMO" 2 PUNKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. KOVO 30 D. NUTARIMO NR. 366 "DĖL KAI KURIŲ ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS FUNKCIJŲ PERDAVIMO APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI IR MIŠKŲ IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO" 3 PUNKTO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 61-2015

Dokumento tekstas: