Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl patalpų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai

1999-06-23 nutarimas bylos Nr. 11/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. BIRŽELIO 15 D. NUTARIMU NR. 852 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS" PATVIRTINTOS NAMO PERDAVIMO BENDRIJAI TVARKOS 2.1.2 PAPUNKČIO IR 3 PUNKTO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 3 DALIAI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 56-1813

Dokumento tekstas: