Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl ministerijų reorganizavimo

1999-06-03 nutarimas bylos Nr. 19/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. GEGUŽĖS 22 D. NUTARIMO NR. 620 "DĖL BUVUSIŲ STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS, EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJOS, RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS IR JŲ INSTITUCIJŲ REORGANIZAVIMO TVARKOS BEI TERMINŲ" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO 2 PUNKTUI, 29 STRAIPSNIO 2 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 50-1624

Dokumento tekstas: