Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Vyriausybės įgaliojimų gavimo iš naujo

1999-04-20 nutarimas bylos Nr. 13/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. BIRŽELIO 1 D. NUTARIMO NR. 647 "DĖL SUTIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ UŽDAROJO KONKURSO BŪDU IR LĖŠŲ SKYRIMO" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 36-1094, atitaisymas - 1999-04-30, Nr. 38

Dokumento tekstas: