Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 6/98

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

Dėl Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1350 „Dėl judriojo skaitmeninio korinio radijo ryšio (europinio GSM standarto ir DCS standarto) licencijų išdavimo ne konkurso tvarka akcinei bendrovei „Lietuvos telekomas“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 Vilnius, 1999 m. kovo 18 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Teodoros Staugaitienės, Juozo Žilio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1350 „Dėl judriojo skaitmeninio korinio radijo ryšio (europinio GSM standarto ir DCS standarto) licencijų išdavimo ne konkurso tvarka akcinei bendrovei „Lietuvos telekomas“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas - Seimo narių grupė 1998 m. vasario 19 d. kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1350 „Dėl judriojo skaitmeninio korinio radijo ryšio (europinio GSM standarto ir DCS standarto) licencijų išdavimo ne konkurso tvarka akcinei bendrovei „Lietuvos telekomas“ (Žinios, 1997, Nr. 114-2881) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai.

Pareiškėjas nurodo, kad Vyriausybė ginčijamu nutarimu nutarusi išduoti akcinei bendrovei „Lietuvos telekomas“ judriojo skaitmeninio korinio radijo ryšio (europinio GSM standarto ir DCS standarto) licencijas ne konkurso tvarka, pažeidė Vyriausybės 1995 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl pašto telekomunikacijų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytą licencijų išdavimo tvarką (19.3 punktą).

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Vyriausybė 1999 m. kovo 9 d. priėmė nutarimą Nr. 259 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1350 „Dėl judriojo skaitmeninio korinio radijo ryšio (europinio GSM standarto ir DCS standarto) licencijų išdavimo ne konkurso tvarka akcinei bendrovei „Lietuvos telekomas“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 1999, Nr. 25-705). Ginčijamo nutarimo panaikinimas yra pagrindas pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalimi ir 28 straipsniu, Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Pradėtą teiseną šioje byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Egidijus Jarašiūnas                             Zigmas Levickis                              Augustinas Normantas

 

Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis                              Pranas Vytautas Rasimavičius

 

Teodora Staugaitienė                         Juozas Žilys