Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Muziejų įstatymo

1999-03-16 nutarimas bylos Nr. 7/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUZIEJŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 26-740

Dokumento tekstas: