Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Byla Nr. 27/98

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

S P R E N D I M A S

Dėl Vilniaus apygardos teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalys, 256 straipsnio 4 dalis, 260 straipsnio 4 dalis, 280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Vilnius, 1999 m. kovo 4 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Teodoros Staugaitienės, Juozo Žilio,

sekretoriaujant Sigutei Brusovienei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje

nustatė:

Pareiškėjas – Vilniaus apygardos teismas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalys, 256 straipsnio 4 dalis, 260 straipsnio 4 dalis, 280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Konstitucinis Teismas 1999 m. sausio 19 d. išnagrinėjo bylą Nr. 5/98 pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalys, 256 straipsnio 4 dalis, 260 straipsnio 4 dalis, 280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas 1999 m. vasario 5 d. nutarime nutarė:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalys, 256 straipsnio 4 dalis ir 260 straipsnio 4 dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, 118 straipsnio 1 ir 2 dalims.

2. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 280 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 280 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria leidžiama teismo iniciatyva pakeisti kaltinimą į sunkesnį ir teisiamojo veiką kvalifikuoti pagal kitą baudžiamąjį įstatymą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 ir 6 dalims, 109 straipsnio 1 daliai ir 118 straipsnio 1 daliai.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 280 straipsnio 6 dalis ta apimtimi, kuria leidžiama teismo iniciatyva pakeisti kaltinimą į sunkesnį ir teisiamojo veiką kvalifikuoti pagal kitą baudžiamąjį įstatymą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 ir 6 dalims, 109 straipsnio 1 daliai ir 118 straipsnio 1 daliai.

Tai, kad Vilniaus apygardos teismo prašyme nurodyto teisės akto atitikimas Konstitucijai Konstituciniame Teisme jau buvo tirtas ir tebegalioja šiuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas, sudaro pagrindą Konstituciniam Teismui savo sprendimu atsisakyti nagrinėti prašymą ištirti ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalys, 256 straipsnio 4 dalis, 260 straipsnio 4 dalis, 280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio pirmąja dalimi ir 29 straipsnio antrąja dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Atsisakyti nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Egidijus Jarašiūnas Kęstutis Lapinskas Zigmas Levickis

 

Augustinas Normantas Vladas Pavilonis Jonas Prapiestis

 

Pranas Vytautas Rasimavičius Teodora Staugaitienė Juozas Žilys