Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

1999-03-04 sprendimas bylos Nr. 27/98

DĖL VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 255 STRAIPSNIO 4 IR 5 DALYS, 256 STRAIPSNIO 4 DALIS, 260 STRAIPSNIO 4 DALIS, 280 STRAIPSNIO 1, 2 IR 6 DALYS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI
Dokumento tekstas: