Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto kadrinių darbuotojų darbinės veiklos

1999-03-04 nutarimas bylos Nr. 24/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO (DĖL SSRS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO (NKVD, NKGB, MGB, KGB) VERTINIMO IR ŠIOS ORGANIZACIJOS KADRINIŲ DARBUOTOJŲ DABARTINĖS VEIKLOS" 1 IR 2 STRAIPSNIŲ, 3 STRAIPSNIO 2 DALIES, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO (DĖL SSRS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO (NKVD, NKGB, MGB, KGB) VERTINIMO IR ŠIOS ORGANIZACIJOS KADRINIŲ DARBUOTOJŲ DABARTINĖS VEIKLOS" ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 23-666

Dokumento tekstas: