Dėl parengtinio tyrimo, įrodymų rinkimo būdo ir teisės į gynybą

1999-02-05 nutarimas bylos Nr. 5/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 255 STRAIPSNIO 4 IR 5 DALIŲ, 256 STRAIPSNIO 4 DALIES, 260 STRAIPSNIO 4 DALIES, 280 STRAIPSNIO 1, 2 IR 6 DALIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 15-402

Dokumento tekstas: