Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl profesinių sąjungų

1999-01-14 nutarimas bylos Nr. 8/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PREAMBULĖS 2 DALIES, 10 STRAIPSNIO 4 DALIES, 17 STRAIPSNIO, 18 STRAIPSNIO 1 DALIES, 21 STRAIPSNIO IR 23 STRAIPSNIO 2 DALIES ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 9-199

Dokumento tekstas: