Dėl administracinių teisės pažeidimų ir mokesčių administravimo

2000-12-06 nutarimas bylos Nr. 6/99-23/99-5/2000-8/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 40 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR 251 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 IR 2 STRAIPSNIŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 27 STRAIPSNIO 5 DALIES, 50 STRAIPSNIO 3 IR 9 DALIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 105-3318

Dokumento tekstas: