Dėl nepanaudotų asignavimų grąžinimo į valstybės biudžetą

2000-11-08 nutarimas bylos Nr. 1/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1997 METŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 96-3042

Dokumento tekstas: