Dėl Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų, skirtų įslaptinto liudytojo apklausai

2000-09-19 nutarimas bylos Nr. 25/99-9/99-35/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 118(1), 156(1) STRAIPSNIŲ, 267 STRAIPSNIO 5 PUNKTO IR 317(1) STRAIPSNIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 80-2423

Dokumento tekstas: