Dėl autorinių teisių apsaugos

2000-07-05 nutarimas bylos Nr. 28/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 214(10) STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 56-1669

Dokumento tekstas: