Dėl operatyvinės veiklos

2000-05-08 nutarimas bylos Nr. 12/99-27/99-29/99-1/2000-2/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 12 DALIES, 7 STRAIPSNIO 2 DALIES 3 PUNKTO, 11 STRAIPSNIO 1 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 1981 STRAIPSNIO 1 BEI 2 DALIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 39-1105

Dokumento tekstas: