Dėl operatyvinės įskaitos sudarymo ir naudojimo tvarkos

2000-04-05 nutarimas bylos Nr. 24/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. RUGSĖJO 30 D. NUTARIMU NR. 731-19 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS OPERATYVINĖS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ „LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS OPERATYVINĖS VEIKLOS NUOSTATŲ" 4.7 PAPUNKČIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 3 DALIES 7 PUNKTUI

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 30-840

Dokumento tekstas: