Dėl apkaltos proceso

2000-03-30 nutarimas bylos Nr. 26/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1998 M. SPALIO 6 D. SPRENDIMO ATMESTI SEIMO NUTARIMO "DĖL SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO" PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1998 M. SPALIO 6 D. NUTARIMO "DĖL SEIMO NARIŲ GRUPĖS 1998 M. RUGSĖJO 28 D. TEIKIMO "DĖL APKALTOS PROCESO SEIMO NARIUI AUDRIUI BUTKEVIČIUI INICIJAVIMO" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 24 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 238 STRAIPSNIUI, 239 STRAIPSNIO 1 BEI 3 DALIMS, 241 IR 243 STRAIPSNIAMS

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 28-784

Dokumento tekstas: