Dėl pridėtinės vertės mokesčio

2000-03-15 nutarimas bylos Nr. 22/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 546 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO" 1.14 PAPUNKČIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 15 BEI 16 STRAIPSNIAMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 4 DALIAI BEI 9 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 23-585

Dokumento tekstas: