Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti įvedimo

2000-02-23 nutarimas bylos Nr. 21/98-6/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. SAUSIO 14 D. NUTARIMO NR. 36 „DĖL 1998 METŲ PAVYZDŽIO BANDEROLIŲ TABAKO GAMINIAMS IR ALKOHOLINIAMS GĖRIMAMS ŽENKLINTI ĮVEDIMO" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 1 DALIAI IR 12 STRAIPSNIO 1 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 17-419

Dokumento tekstas: