Dėl Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo nuostatų, susijusių su teisėjų skyrimu į Teisėjų garbės teismą, drausmės bylų jiems iškėlimu, teismų finansavimu, teisėjų perkėlimu į kitas pareigas, jų socialinių garantijų mažinimu, išaiškinimo

2000-01-12 sprendimas bylos Nr. 16/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 1999 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 4-100

Dokumento tekstas: