LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl savivaldybių teisės nustatyti nuolatines susirinkimų vietas

2000-01-07 nutarimas bylos Nr. 11/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSIRINKIMŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2000, Nr. 3-78

Dokumento tekstas: