Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl muitinės pareigūnų tarnybinių atlyginimų

2001-12-18 nutarimas bylos Nr. 16/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. RUGPJŪČIO 27 D. NUTARIMO NR. 942 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGŲ DALINIO PAKEITIMO" 6 IR 7.2 PUNKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO SUTARTIES ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 107-3885

Dokumento tekstas: