Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Vyriausybės sprendimo koncentruoti rinkos struktūras

2001-11-29 nutarimas bylos Nr. 12/2000

DĖL Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LIEPOS 22 D. POSĖDŽIO PROTOKOLĄ ĮRAŠYTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMO "DĖL KOMPANIJOS "DANISCO SUGAR" A/S PRAŠYMO ĮSIGYTI CUKRAUS PRAMONĖS ĮMONIŲ AKCIJŲ" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS" 3 BEI 8 STRAIPSNIŲ NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 102-3636

Dokumento tekstas: