Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 3, 4 straipsniai, 10 straipsnio 3 dalis, 11, 13, 14 ir 15 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 Vilnius, 2001 m. liepos 13 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko ir Teodoros Staugaitienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė klausimą dėl teisenos byloje pagal Panevėžio apygardos administracinio teismo, Pasvalio rajono apylinkės teismo, Šiaulių miesto apylinkės teismo, Kauno miesto apylinkės teismo, Mažeikių rajono apylinkės teismo, Biržų rajono apylinkės teismo ir Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymus ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 3, 4 straipsniai, 10 straipsnio 3 dalis, 11, 13, 14 ir 15 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nutraukimo.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Seimas 1997 m. liepos 1 d. priėmė Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 69-1731).

Su prašymais į Konstitucinį Teismą kreipėsi šie teismai:

Panevėžio apygardos administracinis teismas 1999 m. lapkričio 5 d. nutartimi, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 ir 4 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai; 3, 4, 11 straipsniai – 18 straipsniui, 21 straipsnio 1 daliai, 22 straipsnio 1 ir 4 dalims; 4 straipsnis – 31 straipsnio 1 ir 2 dalims, 109 straipsnio 1 ir 2 dalims; 10 straipsnio 3 dalis – 31 straipsnio 5 daliai; 13 straipsnio 5 dalis – 25 straipsnio 5 daliai, 31 straipsnio 1, 2 ir 5 dalims; 11 straipsnio 1 dalies 3 punktas – 22 straipsnio 1 ir 3 dalims; 11 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai – 31 straipsnio 3 daliai;

Pasvalio rajono apylinkės teismas 2000 m. vasario 28 d., 2000 m. liepos 11 d. ir 2000 m. rugsėjo 20 d. nutartimis, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams;

Šiaulių miesto apylinkės teismas 2000 m. rugsėjo 26 d., 2000 m. lapkričio 2 d., 2000 m. lapkričio 14 d., 2000 m. lapkričio 16 d., 2000 m. lapkričio 23 d., 2000 m. lapkričio 30 d., 2001 m. sausio 2 d., 2001 m. sausio 4 d., 2001 m. sausio 8 d., 2001 m. sausio 15 d., 2001 m. sausio 31 d., 2001 m. vasario 9 d., 2001 m. vasario 12 d., 2001 m. vasario 13 d., 2001 m. vasario 15 d., 2001 m. vasario 20 d., 2001 m. vasario 27 d., 2001 m. kovo 12 d., 2001 m. kovo 19 d., 2001 m. kovo 21 d., 2001 m. balandžio 10 d., 2001 m. balandžio 19 d., 2001 m. birželio 7 d., 2001 m. birželio 26 d., 2001 m. birželio 27 d., 2001 m. birželio 29 d. nutartimis, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams;

Šiaulių miesto apylinkės teismas 2000 m. lapkričio 8 d., 2001 m. sausio 16 d., 2001 m. kovo 30 d. ir 2001 m. balandžio 2 d. nutartimis, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams;

Kauno miesto apylinkės teismas 2000 m. lapkričio 30 d. ir 2001 m. gegužės 22 d. nutartimis, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsniui, 20 straipsnio 1 daliai, 22 straipsnio 1 daliai, 24 straipsniui, 25 straipsnio 5 daliai, 31 straipsnio 1 ir 2 dalims, 32 straipsniui ir 48 straipsnio 1 daliai;

Mažeikių rajono apylinkės teismas 2001 m. sausio 25 d. nutartimi, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1 ir 4 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsniui ir 31 straipsnio 1 daliai; 13 straipsnis – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 5 daliai; 14 straipsnis – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalims ir 32 straipsnio 1 daliai; 15 straipsnis – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 24 straipsnio 1 ir 2 dalims;

Biržų rajono apylinkės teismas 2001 m. gegužės 16 d. nutartimi, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams, 2001 m. birželio 19 d. nutartimi, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams.

Šiaulių rajono apylinkės teismas 2001 m. gegužės 22 d. nutartimi, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams.

Konstitucinis Teismas 2001 m. liepos 13 d. sprendimu sujungė bylas į vieną.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Seimas 2001 m. birželio 26 d. priėmė Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2001, Nr. 60-2138), kuriuo pakeitė Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą ir išdėstė jį nauja redakcija.

2001 m. birželio 26 d. priimto Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, jog įsigaliojus šiam įstatymui, per 14 dienų iš naujo turi būti sprendžiama dėl prevencinio poveikio priemonių taikymo asmenims, kuriems tokios priemonės buvo paskirtos anksčiau.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalį ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtą teiseną nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu ir 69 straipsnio 4 dalimi,

Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

Egidijus Jarašiūnas                        Egidijus Kūris                          Zigmas Levickis

 

Augustinas Normantas                  Vladas Pavilonis                       Jonas Prapiestis

 

Vytautas Sinkevičius                          Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė