Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

2001-07-13 sprendimas bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45 /2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/200

DĖL PRAŠYMŲ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO ĮSTATYMO 1, 3, 4 STRAIPSNIAI, 10 STRAIPSNIO 3 DALIS, 11, 13, 14 IR 15 STRAIPSNIAI NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 62-2277

Dokumento tekstas: