Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl savivaldybių steigimo, panaikinimo, jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo

2001-06-28 nutarimas bylos Nr. 9/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR JŲ RIBŲ ĮSTATYMO 4, 14 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR JŲ RIBŲ ĮSTATYMO 4, 14 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 29 D. NUTARIMO NR. 1307 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR JŲ RIBŲ ĮSTATYMO 4 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR JŲ RIBŲ ĮSTATYMO 4 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR JŲ RIBŲ ĮSTATYMO (1999 M. GEGUŽĖS 4 D. REDAKCIJA) 7 BEI 13 STRAIPSNIAMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO (1998 M. LAPKRIČIO 17 D. REDAKCIJA) 15 STRAIPSNIO 30 PUNKTUI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 56-1997

Dokumento tekstas: