Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl civilinio proceso atnaujinimo

2001-06-05 nutarimas bylos Nr. 6/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 371(23) STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 49-1717

Dokumento tekstas: