Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl ne viso darbo laiko nustatymo

2001-05-24 nutarimas bylos Nr. 36/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMU NR. 21 PATVIRTINTOS NE VISOS DARBO DIENOS ARBA SAVAITĖS DARBO LAIKO NUSTATYMO TVARKOS 3.3 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYMO (1993 M. SPALIO 7 D. REDAKCIJA) 46 STRAIPSNIO 4 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 45-1595

Dokumento tekstas: