Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės keistis nuomojama gyvenamąja patalpa

2001-05-15 nutarimas bylos Nr. 4/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. LIEPOS 31 D. NUTARIMU NR. 309 "DĖL BUTŲ PRIVATIZAVIMO, PARDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS" PATVIRTINTŲ VALSTYBINIO, VISUOMENINIO IR PRIVATIZUOTO BUTŲ FONDO GYVENAMOJO NAMO (BUTO) NAUDOJIMO IR APLINKOS PRIEŽIŪROS PAVYZDINIŲ TAISYKLIŲ 1 PRIEDO "GYVENAMOSIOS PATALPOS VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO NAMUOSE NUOMOS TIPINĖ SUTARTIS" 3.2 PUNKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. LAPKRIČIO 29 D. NUTARIMU NR. 496 "DĖL KEITIMOSI GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS TVARKOS" PATVIRTINTŲ KEITIMOSI GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS TAISYKLIŲ 2 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 348 STRAIPSNIO 1 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 41-1466

Dokumento tekstas: