Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl įmonių finansinių prievolių mokėjimo teismui iškėlus bankroto bylą

2001-04-26 nutarimas bylos Nr. 30/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. BALANDŽIO 20 D. NUTARIMU NR. 276 PATVIRTINTOS ĮMONIŲ FINANSINIŲ PRIEVOLIŲ MOKĖJIMO BANKROTO PROCEDŪRŲ METU TVARKOS 1 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR 1992 M. RUGSĖJO 15 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO (SU 1994 M. GEGUŽĖS 19 D. PAKEITIMAIS IR PAPILDYMAIS) 6 STRAIPSNIO 7 DALIES 2 PUNKTUI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 37-1259

Dokumento tekstas: