Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl leidimo laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą išdavimo ribojimų

2001-04-12 nutarimas bylos Nr. 33/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO 8 DALIES 9 PUNKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. BALANDŽIO 10 D. NUTARIMU NR. 436 "DĖL GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ APYVARTĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ MEDŽIOKLINIŲ GINKLŲ APYVARTOS TAISYKLIŲ 14.9 IR 57.2 PUNKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 33-1108

Dokumento tekstas: