Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2001-04-03 sprendimas

DĖL KAUNO APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. VIII-206 "DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO" PAKEITIMO" NUOSTATA, KAD LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMAS GALIOJA IKI 1998 M. LIEPOS 1 D., IR 2000 M. SPALIO 12 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO PAPILDYMO 13 STRAIPSNIU, 14 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS-ATKURIAMOJO SEIMO NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO ANTROJO SKIRSNIO NUOSTATA PRIPAŽINTI BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ NETEKUSIU GALIOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 30-977 , atitaisymas - 2001-04-27, Nr. 36

Dokumento tekstas: