Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prokuroro teisės kreiptis su pareiškimu į teismą

2001-02-22 nutarimas bylos Nr. 19/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 55 STRAIPSNIO 1 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 2 BEI 3 DALIŲ IR 32 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 18-561

Dokumento tekstas: