Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl baudžiamųjų įstatymų grįžtamojo galiojimo

2001-01-11 nutarimas bylos Nr. 7/99-17/99

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2001, Nr. 5-143

Dokumento tekstas: