Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutarimą

2002-09-23 sprendimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PRAŠYMO IŠAIŠKINTI, KURI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO REDAKCIJA, ĮSIGALIOJUS KONSTITUCINIO TEISMO 2002 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMUI "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 7, 11, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 1 BEI 4 DALIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 2 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI", TAIKYTINA SKIRIANT IR MOKANT NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ VALSTYBINES PENSIJAS

Paskelbta: Žin., 2002, Nr. 94-4048

Dokumento tekstas: