Dėl pastatų arba patalpų perdavimo už akcijas tvarkos

2002-08-21 nutarimas bylos Nr. 43/01

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. VASARIO 4 D. NUTARIMU NR. 120 "DĖL VALSTYBEI AR SAVIVALDYBĖMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ARBA PATALPŲ PERDAVIMO UŽ AKCIJAS TVARKOS" PATVIRTINTOS VALSTYBEI AR SAVIVALDYBĖMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ARBA PATALPŲ PERDAVIMO UŽ AKCIJAS TVARKOS 3 PUNKTO (1999 M. VASARIO 4 D. IR 2000 M. BALANDŽIO 14 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 5 DALIAI (1998 M. GEGUŽĖS 12 D. REDAKCIJA

Paskelbta: Žin., 2002, Nr. 82-3529

Dokumento tekstas: