Dėl atskaitymų valstybiniams keliams tiesti, taisyti ir prižiūrėti

2002-06-03 nutarimas bylos Nr. 28/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. VASARIO 23 D. NUTARIMO NR. 99 "DĖL ATSKAITYMŲ VALSTYBINIAMS KELIAMS TIESTI, TAISYTI IR PRIŽIŪRĖTI" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2002, Nr. 55-2199

Dokumento tekstas: