Dėl SDAALR (DOSAAF) valdyto turto

Byla Nr. 19/2000

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 NUTARIMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ, KURIAIS BUVO SPRENDŽIAMI BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI, AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI (DOSAAF) VALDYTO TURTO KLAUSIMAI, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 2002 m. gegužės 27 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Augustino Normanto, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

dalyvaujant suinteresuoto asmens – Lietuvos Respublikos Seimo atstovei Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyriausiajai konsultantei Dainai Petrauskaitei,

remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 ir 105 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsniu, viešame Teismo posėdyje 2002 m. gegužės 10 d. išnagrinėjo bylą Nr. 19/2000 pagal pareiškėjo – Alytaus rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ preambulė, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

I

Pareiškėjas – Alytaus rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ (Žin., 1990, Nr. 33-802) preambulė, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“ (Žin., 1994, Nr. 102-2051), Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymas (1995 m. vasario 2 d. redakcija; Žin., 1995, Nr. 18-400), Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ (Žin., 1995, Nr. 41-989), Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 92-2055), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“ (Žin., 1991, Nr. 14-383), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1991, Nr. 20-538), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ (Žin., 1995, Nr. 51-1271), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 55-1377), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 79-1841), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 1-25) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 112-2544) neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.

II

Pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais.

Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti (toliau – ir SDAALR), pareiškėjo nuomone, buvo visuomeninė organizacija.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ Vyriausybei pavesta perimti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį buvusios SDAALR turtą ir jį perduoti šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai.

1994 m. gruodžio 28 d. įstatymu „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“ kai kurios buvusios SDAALR organizacijos buvo įtrauktos į valstybinių įmonių, kurių iki 2000 m. nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti, sąrašą.

Seimas 1995 m. vasario 2 d. priėmė Visuomeninių organizacijų įstatymą.

Seimas 1995 m. vasario 23 d. priėmė įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, 1995 m. spalio 25 d. – įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“.

Vyriausybė 1991 m. balandžio 18 d. priėmė nutarimą Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“, 1991 m. birželio 25 d. – nutarimą Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“. 1995 m. birželio 16 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, kuris buvo keičiamas 1995 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 902, 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1270, 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1629 ir 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1311.

Pareiškėjo nuomone, nurodytais teisės aktais SDAALR, kaip visuomeninės organizacijos, turtas buvo suvalstybintas. Todėl pareiškėjui kyla abejonių, ar tai neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.

III

Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo gauti suinteresuoto asmens – Seimo atstovų Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresniojo konsultanto J. Orlausko bei Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyriausiosios konsultantės D. Petrauskaitės ir suinteresuoto asmens – Vyriausybės atstovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Įmonių ekonomikos ir valdymo departamento Valstybės turto skyriaus viršininko D. Pečiulio rašytiniai paaiškinimai.

 1. J. Orlauskas teigia, jog SDAALR buvo svetimos valstybės organizacija, kuri turėjo rengti Lietuvos gyventojus tarnauti okupacinėje kariuomenėje. Organizacija buvo išlaikoma iš SSRS gynybos ministerijai skirtų biudžeto lėšų. Lietuvos Respublikoje SDAALR nebuvo įregistruota kaip visuomeninė organizacija, ir ji yra vertintina kaip svetimos valstybės valstybinė organizacija. Todėl, suinteresuoto asmens atstovo nuomone, Aukščiausioji Taryba 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimu pagrįstai pripažino SDAALR sukarinta valstybine organizacija.

Suinteresuoto asmens atstovas pažymi, kad 1994 m. gruodžio 28 d. įstatymu „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos dispozicijoje buvusi valstybinė Alytaus technikos mokykla, kaip ir kitas SDAALR organizacijoms priklausęs turtas, buvo įtraukta į neakcionuotinų ir neprivatizuotinų valstybinių įmonių sąrašą. 1995 m. vasario 23 d. įstatymu „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ minėtas turtas perduotas visuomeninei organizacijai – Lietuvos techninio sporto draugijai. Įsigaliojus šiam įstatymui neteko galios teisės aktai dėl šio turto perdavimo Krašto apsaugos ministerijai ir dėl draudimo jį akcionuoti bei privatizuoti. 1995 m. spalio 25 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“ 1 straipsniu nustatyta, kad SDAALR turto pagrindu įsteigtos ir veikiančios valstybės įmonės perduodamos Lietuvos techninio sporto draugijos reguliavimo sričiai.

 1. Orlausko manymu, pareiškėjo prašyme nurodyti įstatymai neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui. Pareiškėjo ginčijami Vyriausybės nutarimai priimti įgyvendinant galiojusius įstatymus, todėl jie taip pat neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.
 2. D. Petrauskaitė teigia, jog vertinant ginčijamų teisės aktų atitiktį Konstitucijos 23 straipsniui svarbu išsiaiškinti priežastis, sąlygojusias šių teisės aktų priėmimą.

Suinteresuoto asmens atstovė pažymi, kad SDAALR, kaip savarankiška organizacija, Lietuvoje niekada nebuvo įregistruota. Sovietų okupacijos metais ji veikė kaip SSRS SDAALR (DOSAAF) padalinys Lietuvoje. DOSAAF buvo įsteigtas SSRS Ministrų Tarybos 1951 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 3060, sujungiant į vieną organizaciją savanoriškąsias draugijas armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSARM, DOSAV, DOSFLOT).

 1. Petrauskaitės vertinimu, Aukščiausioji Taryba 1990 m. lapkričio 15 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ pagrįstai konstatavo, jog SDAALR tikslai Lietuvoje buvo rengti jaunuolius karinei tarnybai svetimos valstybės armijoje, o SDAALR iš esmės buvo ne visuomeninė, bet sukarinta valstybinė organizacija.
 2. Petrauskaitė tvirtina, kad tokia organizacija negalėjo veikti nepriklausomoje Lietuvoje, nes tai būtų pažeidę tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo nuostatas: „Lietuvos Respublika yra suvereni demokratinė valstybė, išreiškianti Lietuvos liaudies bendrą valią bei interesus“ (1 straipsnis); „Partijos, visuomeninės organizacijos ir visuomeniniai judėjimai steigiami įstatymų nustatyta tvarka ir veikia Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo bei įstatymų ribose“ (5 straipsnis). Todėl, atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, SDAALR padalinio Lietuvoje tolesnės veiklos klausimas turėjo būti sprendžiamas nedelsiant. Tai buvo padaryta Aukščiausiajai Tarybai 1990 m. kovo 22 d. priėmus nutarimą „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, esančios Lietuvoje“, kuriuo nustatyta, jog Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti ir jai pavaldžios įmonės bei organizacijos, esančios Lietuvoje, pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai. Šiuo nutarimu Vyriausybei pavestas laikinas valstybinis SDAALR valdymas iki jos neeilinės konferencijos.

Suinteresuoto asmens atstovė pažymi, kad Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. spalio 31 d. nutarimu „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti reformos“ pripažino 1990 m. rugsėjo 27 d. SDAALR suvažiavimą ir jo nutarimus, tačiau SDAALR, kaip savarankiška organizacija, Lietuvoje neįsiregistravo. Esant tokioms aplinkybėms valstybė turėjo perimti šį turtą.

 1. Petrauskaitė atkreipia dėmesį, kad didžioji dalis buvusio SDAALR turto buvo perduota visuomeninėms organizacijoms (Lietuvos techninio sporto draugijai ir Lietuvos aeroklubui), kad jis būtų naudojamas techninėms sporto šakoms Lietuvoje plėtoti.
 2. Petrauskaitės paaiškinimuose teigiama, kad Konstitucijos 23 straipsnis užtikrina kiekvieno fizinio ir juridinio asmens teisę netrukdomai naudotis savo nuosavybe ir įtvirtina tos nuosavybės neliečiamumą. Suinteresuoto asmens atstovės nuomone, įstatymų leidėjas, pripažinęs organizacijos, kurios veikla Lietuvoje nutrūko atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, turtą visų Lietuvos Respublikos gyventojų turtu ir perdavęs jį naudoti visuomenės interesais, nepažeidė nuosavybės teisių.
 3. Petrauskaitė teigia, kad ginčijami teisės aktai dėl buvusios SDAALR turto suvalstybinimo Konstitucijos 23 straipsniui neprieštarauja.
 4. D. Pečiulio paaiškinimuose pažymima, kad Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“ ir vėlesni jo pakeitimai buvo parengti vykdant Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. spalio 31 d. nutarimą „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti reformos“ ir Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“, o Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ ir jo vėlesni pakeitimai – vykdant 1995 m. vasario 23 d. įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“.
 5. Pečiulio nuomone, Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ ir 1995 m. vasario 23 d. įstatymas „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.

Suinteresuoto asmens atstovas taip pat teigia, kad perėmus SDAALR turtą neturėjo būti teisingai atlyginta, kaip numatyta Konstitucijos 23 straipsnyje, nes nei priimant minėtus Vyriausybės nutarimus, nei vėliau neatsirado teisėto šios draugijos teisių ir pareigų perėmėjo. D.Pečiulio nuomone, Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“ bei vėlesni jo pakeitimai ir Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ su pakeitimais atitinka Konstitucijos 23 straipsnį.

IV

Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui buvo gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro V. Markevičiaus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro J. Bernatonio, l. e. Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretoriaus pareigas V. Sarapino ir Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros vedėjos prof. T. Birmontienės rašytiniai paaiškinimai.

V

Konstitucinio Teismo posėdyje suinteresuoto asmens – Seimo atstovė D. Petrauskaitė iš esmės pakartojo rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

I

 1. Aukščiausioji Taryba 1990 m. lapkričio 15 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“, kurio preambulėje buvo nustatyta, kad „Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti, esanti Lietuvoje, vykdydama TSRS ginkluotųjų pajėgų užduotį rengti jaunuolius karinei tarnybai, iš esmės buvo ne visuomeninė, o sukarinta valstybinė organizacija ir atstovavo TSRS interesams Lietuvoje. Šios organizacijos <...> turtas sukurtas visos Lietuvos žmonių darbu ir lėšomis. Jis teisėtai priklauso visiems Lietuvos Respublikos gyventojams“. Šio nutarimo 1 punktu Vyriausybei buvo pavesta perimti visą Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turtą ir jį perduoti šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai.
 2. Vyriausybė 1991 m. balandžio 18 d. priėmė nutarimą Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“, kuriuo buvo nutarta Sporto ir technikos susivienijimą „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento reorganizuoti į Valstybinę sporto ir technikos organizaciją „Vytis“ ir Technikos sporto klubų sąjungą. Šiuo Vyriausybės nutarimu buvo pritarta Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento 1991 m. balandžio 3 d. konferencijos nutarimui, kad tam tikros valstybinės įmonės yra Technikos sporto klubų sąjungos ir Lietuvos aeroklubo nariai. Pagal šį nutarimą technikos sporto klubai, nepriklausę Technikos sporto klubų sąjungai, technikos mokyklos buvo priskirti Valstybinei sporto ir technikos organizacijai „Vytis“ ir įtraukti į specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašą. Vyriausybės 1991 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“ valstybinės įmonės, kurios Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarime Nr. 145 nurodytos kaip Technikos sporto klubų sąjungos ir Lietuvos aeroklubo nariai, buvo pavadintos visuomeninėmis organizacijomis.
 3. Seimas 1994 m. gruodžio 28 d. priėmė įstatymą „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“, kuriuo buvo patvirtintas įmonių, iki 2000 m. nenumatomų nei akcionuoti, nei privatizuoti, sąrašas. Į tokių įmonių sąrašą buvo įtraukta ir dalis įmonių, perimtų iš SDAALR bei perduotų Krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai.
 4. Seimas 1995 m. vasario 23 d. priėmė įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, 1995 m. spalio 25 d. – įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“. Šiais įstatymais buvo sprendžiami buvusios SDAALR valdyto turto perdavimo naudotis ir jo valdymo klausimai.

Vykdydama minėtus įstatymus Vyriausybė 1995 m. birželio 16 d. priėmė nutarimą Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, 1995 m. birželio 28 d. – nutarimą Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. rugsėjo 22 d. – nutarimą Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. gruodžio 28 d. – nutarimą Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1996 m. lapkričio 13 d. – nutarimą Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“. Šiais Vyriausybės nutarimais buvo sprendžiami buvusios SDAALR valdyto turto naudojimo ir valdymo klausimai.

 1. Seimas 1995 m. vasario 2 d. priėmė Visuomeninių organizacijų įstatymą, kuriame nustatė visuomeninių organizacijų steigimo, veiklos ir veiklos pasibaigimo pagrindus. 1998 m. birželio 11 d. įstatymu Visuomeninių organizacijų įstatymas buvo išdėstytas nauja redakcija.
 2. Seimas 2002 m. kovo 5 d. priėmė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“ pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Šiuo įstatymu buvo pripažintas netekusiu galios 1994 m. gruodžio 28 d. įstatymas „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“.
 3. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ preambulė bei kiti pareiškėjo nurodyti teisės aktai, kuriais, pareiškėjo nuomone, buvo suvalstybintas SDAALR, kaip visuomeninės organizacijos, turtas, neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.
 4. Nors pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsniui neprieštarauja tik Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ preambulė, tačiau iš prašymo motyvų matyti, kad pareiškėjas abejoja, ar Konstitucijos 23 straipsniui neprieštarauja ne tik šio nutarimo preambulė, bet ir nurodyto nutarimo 1 punktas ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad Vyriausybei pavedama perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialinius išteklius pagal organizacijos pasą ir šį turtą perduoti šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai.
 5. Nors pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsniui neprieštarauja Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“ ir 1991 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“, tačiau iš prašymo motyvų matyti, kad pareiškėjas abejoja, ar Konstitucijos 23 straipsniui šie Vyriausybės nutarimai neprieštarauja ne visa, o tik ta apimtimi, kuria juose nustatytas Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento reorganizavimas į Valstybinę sporto ir technikos organizaciją „Vytis“ bei Technikos sporto klubų sąjungą ir reglamentuotas tam tikrų organizacijų (technikos mokyklų, sporto klubų ir t. t.), kurios nepriklausė minėtai sąjungai, priskyrimas Valstybinės sporto ir technikos organizacijos „Vytis“ reguliavimo sferai ir jų įtraukimas į specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašą.
 6. Nors pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsniui neprieštarauja 1994 m. gruodžio 28 d. įstatymas „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“, tačiau iš prašymo motyvų matyti, jog pareiškėjas abejoja, ar Konstitucijos 23 straipsniui šis įstatymas neprieštarauja ne visa, o tik ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad iki 2000 m. nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti kai kurių buvusios SDAALR įmonių, priskirtų Krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai.
 7. Nors pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsniui neprieštarauja 1995 m. vasario 23 d. įstatymas „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, 1995 m. spalio 25 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“, Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, 1995 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ir 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, tačiau iš prašymo motyvų matyti, kad pareiškėjas abejoja, ar Konstitucijos 23 straipsniui šie įstatymai ir Vyriausybės nutarimai neprieštarauja ne visa, o tik ta apimtimi, kuria juose nustatytas buvusios SDAALR turto perdavimas atitinkamoms organizacijoms bei institucijoms, taip pat reglamentuotas tokio turto paskirstymas tarp šių organizacijų bei institucijų.
 8. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Visuomeninių organizacijų įstatymas neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui. Visuomeninių organizacijų įstatyme reguliuojami visuomeninių organizacijų steigimo, veiklos ir veiklos pasibaigimo santykiai. Prašyme nenurodoma, kokie minėto įstatymo straipsniai (dalys) prieštarauja Konstitucijai, nepateikiama jokių argumentų, kuriais grindžiamos pareiškėjo abejonės dėl prieštaravimo.

Iš pareiškėjo prašymo matyti, jog jis mano, kad SDAALR buvo visuomeninė organizacija, todėl, sprendžiant buvusios SDAALR valdyto turto klausimus, turi būti taikomos Visuomeninių organizacijų įstatymo nuostatos.

Pagal Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalį Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės taikymo klausimų (Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 11 d. sprendimas, 2001 m. sausio 11 d. nutarimas, 2001 m. balandžio 3 d. sprendimas). Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui. Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu atsisakymo nagrinėti prašymą pagrindai buvo nustatyti pradėjus nagrinėti bylą Konstitucinio Teismo posėdyje, priimamas sprendimas nutraukti bylą.

Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktų taikymo klausimai yra nežinybingi Konstituciniam Teismui, byla dalyje dėl 1995 m. vasario 2 d. priimto Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo yra nutrauktina.

 1. Pagal pareiškėjo prašymą Konstitucinis Teismas tirs, ar Konstitucijos 23 straipsniui neprieštarauja:

1) Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo preambulė ir šio nutarimo 1 punktas ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad Vyriausybei pavedama perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialinius išteklius pagal organizacijos pasą ir šį turtą perduoti šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai;

2) 1994 m. gruodžio 28 d. įstatymas „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“ ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad iki 2000 m. nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti kai kurių buvusios SDAALR įmonių, priskirtų Krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai;

3) 1995 m. vasario 23 d. įstatymas „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ ir 1995 m. spalio 25 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“ ta apimtimi, kuria juose nustatytas buvusios SDAALR turto perdavimas atitinkamoms organizacijoms bei institucijoms, taip pat reglamentuotas tokio turto paskirstymas tarp šių organizacijų bei institucijų;

4) Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“ ir 1991 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“ ta apimtimi, kuria juose nustatytas Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento reorganizavimas į Valstybinę sporto ir technikos organizaciją „Vytis“ bei Technikos sporto klubų sąjungą ir reglamentuotas tam tikrų organizacijų (technikos mokyklų, sporto klubų ir t. t.), kurios nepriklausė minėtai sąjungai, priskyrimas Valstybinės sporto ir technikos organizacijos „Vytis“ reguliavimo sferai ir jų įtraukimas į specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašą;

5) Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, 1995 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ir 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ta apimtimi, kuria šiuose teisės aktuose nustatytas buvusios SDAALR turto perdavimas atitinkamoms organizacijoms bei institucijoms, taip pat reglamentuotas tokio turto paskirstymas tarp šių organizacijų bei institucijų.

II

Sprendžiant, ar pareiškėjo ginčijami teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai, yra būtina nustatyti buvusios SDAALR (DOSAAF), kaip okupacijos laikotarpiu Lietuvoje veikusios organizacijos, teisinę prigimtį ir statusą.

Pažymėtina, kad SDAALR (DOSAAF) buvo įsteigta SSRS Ministrų Tarybos 1951 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu, t. y. valstybės aktu. SDAALR (DOSAAF) buvo pavesta stiprinti SSRS gynybinį pajėgumą, sovietinės armijos, aviacijos ir karinio jūrų laivyno galią, ruošti jaunimą tarnauti sovietinėje armijoje ir kariniame jūrų laivyne, auklėti SDAALR (DOSAAF) narius pasiaukojamo atsidavimo komunistų partijai ir meilės sovietinei armijai dvasia ir pan.

Taigi, atsižvelgiant į SDAALR (DOSAAF) steigimo tvarką ir jai pavestus uždavinius, konstatuotina, kad ji buvo svetimos valstybės įkurta sukarinta valstybinė organizacija Lietuvoje, rėmusi okupacinę kariuomenę.

III

Sprendžiant, ar ginčijami teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai, yra būtina nustatyti, kokiais teisės aktais remiantis buvo perimtas SDAALR valdytas turtas, taip pat kaip buvo sprendžiami šio turto tolesnio valdymo ir naudojimo klausimai.

 1. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 11 d. priėmė Aktą dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo. Tą pačią dieną Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, kurio 44 straipsnyje buvo nustatyta, kad Lietuvos ekonominės sistemos pagrindas yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, kurią sudaro piliečių privatinė nuosavybė, piliečių, susijungusių į grupes (kolektyvus), nuosavybė ir valstybinė nuosavybė.
 2. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo sprendžiami ir Lietuvos turto, iki tol valdyto SSRS institucijų, klausimai. 1990 m. kovo 13 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimu „Dėl Lietuvos teritorijoje esančių sąjunginio ir sąjunginio-respublikinio pavaldumo įmonių, įstaigų ir organizacijų statuso“ nustatyta, kad visos šio nutarimo priėmimo dieną Lietuvos teritorijoje esančios sąjunginio ir sąjunginio-respublikinio pavaldumo valstybinės įmonės, įstaigos ir organizacijos pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.

Viena iš tokių SSRS institucijų buvo SDAALR (DOSAAF), kuri, kaip minėta, buvo svetimos valstybės įkurta sukarinta valstybinė organizacija Lietuvoje, rėmusi okupacinę kariuomenę.

Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 22 d. priėmė nutarimą „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, esančios Lietuvoje“, kuriuo buvo nustatyta, kad Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti ir jai pavaldžios įmonės bei organizacijos, esančios Lietuvoje, pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.

Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 22 d. nutarime vartojama formuluotė „pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai“ reiškia, kad SDAALR (DOSAAF) iki tol valdytas Lietuvos turtas yra traktuojamas kaip Lietuvos valstybės nuosavybė.

 1. Aukščiausioji Taryba 1990 m. lapkričio 15 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“. Šio nutarimo preambulėje nustatyta, kad Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti, esanti Lietuvoje, buvo ne visuomeninė, o sukarinta SSRS valstybinė organizacija. Nutarime taip pat buvo nustatyta, kad „šios organizacijos gamyklų, mokymo įstaigų, techninio sporto bazių ir kitų objektų turtas sukurtas visos Lietuvos žmonių darbu ir lėšomis. Jis teisėtai priklauso visiems Lietuvos Respublikos gyventojams“. Nutarimo 1 punktu Vyriausybei buvo pavesta perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialinius išteklius pagal organizacijos pasą ir šį turtą perduoti šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai.
 2. Vyriausybė 1990 m. lapkričio 19 d. protokoliniu nutarimu nusprendė priskirti Krašto apsaugos departamento reguliavimo sferai Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti pagrindu besikuriančią Techninio sporto draugiją.
 3. Krašto apsaugos departamento 1990 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 32 buvo nustatyta, kad laikinai, iki bus įkurta Sporto ir technikos draugija, įsteigiamas Sporto ir technikos susivienijimas „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento.
 4. Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“ Sporto ir technikos susivienijimas „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento buvo reorganizuotas į Valstybinę sporto ir technikos organizaciją „Vytis“ ir Technikos sporto klubų sąjungą. Šiuo nutarimu taip pat buvo pritarta Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento 1991 m. balandžio 3 d. konferencijos nutarimui, kad tam tikros valstybinės įmonės yra Technikos sporto klubų sąjungos ir Lietuvos aeroklubo nariai. Kitos organizacijos (technikos mokyklos, sporto klubai ir t. t.), kurios nepriklausė minėtai sąjungai, buvo priskirtos Valstybinei sporto ir technikos organizacijai „Vytis“ ir įtrauktos į specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašą.
 5. Vyriausybės 1991 m. gegužės 6 d. potvarkiu Nr. 281p buvo patvirtinti Valstybinės sporto ir technikos organizacijos „Vytis“ įstatai. Kaip viena iš šios organizacijos veiklos krypčių numatyta tai, kad Valstybinė sporto ir technikos organizacija „Vytis“ rūpinasi valstybinės nuosavybės, kuria naudojasi ir kurią tvarko „Vyčio“ reguliavimo sferoje esančios įmonės, išsaugojimu.
 6. Vyriausybės 1991 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“ valstybinės įmonės, kurios Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarime Nr. 145 nurodytos kaip Technikos sporto klubų sąjungos ir Lietuvos aeroklubo nariai, pavadintos visuomeninėmis organizacijomis.
 7. Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 388 „Dėl Valstybinės sporto ir technikos organizacijos „Vytis“ panaikinimo ir kai kurių jos įmonių perdavimo į Krašto apsaugos departamento balansą“ buvo panaikinta Valstybinė sporto ir technikos organizacija „Vytis“ ir pripažintas netekusiu galios Vyriausybės 1991 m. gegužės 6 d. potvarkis dėl šios organizacijos įstatų. Vyriausybės 1991 d. rugsėjo 20 d. nutarimu buvo nustatyta, kad Valstybinės sporto ir technikos organizacijos „Vytis“ reguliavimo sferoje buvusios įmonės ir turtas perduodama Krašto apsaugos departamentui.
 8. Seimas 1994 m. gruodžio 28 d. priėmė įstatymą „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“. Į tokių įmonių sąrašą įtrauktos ir kai kurios įmonės, perimtos iš buvusios SDAALR bei perduotos Krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai.
 9. 1995 m. vasario 23 d. įstatymu „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimas buvo pakeistas ir nurodyti subjektai, kuriems perduodamas valdyti ir naudotis buvusios SDAALR turtas. Minėtas buvusios SDAALR turtas perduotas valdyti ir naudotis Lietuvos techninio sporto draugijai, Lietuvos aeroklubui, Vilniaus technikos universitetui ir kitoms valstybės institucijoms. Vyriausybė buvo įpareigota su institucijomis, kurioms perduotas turtas, sudaryti turto panaudos sutartis ir kontroliuoti jų laikymąsi. Šiame įstatyme taip pat buvo nustatyta, kad buvusios SDAALR turtas paskirstomas Lietuvos techninio sporto draugijai, Lietuvos aeroklubui, Vilniaus technikos universitetui ir kitoms valstybės institucijoms pagal įstatymo 1, 2 ir 3 priedėlius.
 10. Vykdydama 1995 m. vasario 23 d. įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, Vyriausybė 1995 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ įpareigojo Krašto apsaugos ministeriją, Pramonės ir prekybos ministeriją, Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Vyriausybės, savivaldybes iki 1995 m. rugsėjo 1 d. perduoti, o Lietuvos techninio sporto draugiją, Lietuvos aeroklubą, Vilniaus technikos universitetą ir kitas valstybines institucijas – pagal šio nutarimo 1–3 priedus perimti buvusios SDAALR turtą. Ekonomikos ministerijai buvo pavesta sudaryti su turtą perimančiomis institucijomis turto panaudos sutartis.
 11. Vyriausybės 1995 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ buvo pakeistos kai kurios 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 priedų nuostatos dėl Lietuvos techninio sporto draugijai ir Lietuvos aeroklubui perduodamo buvusios SDAALR turto paskirstymo.
 12. Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ Vidaus reikalų ministerija buvo įpareigota perduoti buvusios SDAALR turtą pagal 1995 m. liepos 1 d. būklę su visomis teisėmis ir pareigomis. Šiuo Vyriausybės nutarimu 1995 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 855 taip pat buvo papildytas nuostata, įpareigojančia Krašto apsaugos ministeriją, Pramonės ir prekybos ministeriją, Vidaus reikalų ministeriją, Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Vyriausybės, savivaldybes perduoti, o Lietuvos techninio sporto draugiją, Lietuvos aeroklubą, Vilniaus technikos universitetą ir kitas valstybines institucijas – perimti valstybės įmones, įsteigtas buvusios SDAALR turto pagrindu, su visomis teisėmis ir pareigomis.
 13. Lietuvos Respublikos 1995 m. spalio 25 d. įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“ buvo nustatyta, kad SDAALR turto pagrindu įsteigtos ir veikiančios valstybės įmonės perduodamos Lietuvos techninio sporto draugijos reguliavimo sričiai.
 14. Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ buvo nustatyta, kad buvusios SDAALR turto, nurodyto Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 1 priede, pagrindu įsteigtų valstybės įmonių steigėjo teisės perduodamos Lietuvos techninio sporto draugijai ir Vilniaus technikos universitetui, taip pat kad šių įmonių turtas bei kitas turtas gali būti perduotas, įkeistas, parduotas ar juo laiduojama tik leidus Vyriausybei.
 15. Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ apskričių valdytojams buvo nustatyta teisė tvirtinti buvusios SDAALR turto perdavimo aktus ir sudaryti su turtą perimančiomis institucijomis turto panaudos sutartis, o Ekonomikos ministerija įpareigota perduoti apskričių valdytojams sudarytas buvusios SDAALR turto panaudos sutartis.

IV

Dėl Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ atitikties Konstitucijos 23 straipsniui.

 1. Konstitucijos 23 straipsnyje nustatyta:

„Nuosavybė neliečiama.

Nuosavybės teises saugo įstatymai.

Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.“

Konstitucijos 23 straipsnio nuostatos, sudarydamos visumą, atskleidžia nuosavybės teisių gynimo esmę. Jos visiems savininkams – fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, savivaldybėms ir valstybei – garantuoja nuosavybės apsaugą. Šiame Konstitucijos straipsnyje įtvirtintas nuosavybės neliečiamumo principas reiškia ir tai, jog nuosavybės subjektui yra garantuojama teisė reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo nuosavybės teisių. Įstatymų leidėjas turi pareigą priimti įstatymus, saugančius savininko nuosavybės teises nuo neteisėto kėsinimosi. Konstitucija garantuoja, kad niekas negali paimti nuosavybės savavališkai ir ne teisės pagrindu.

 1. Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ preambulėje nustatyta, kad „Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti, esanti Lietuvoje, vykdydama TSRS ginkluotųjų pajėgų užduotį rengti jaunuolius karinei tarnybai, iš esmės buvo ne visuomeninė, o sukarinta valstybinė organizacija ir atstovavo TSRS interesams Lietuvoje. Šios organizacijos gamyklų, mokymo įstaigų, techninio sporto bazių ir kitų objektų turtas sukurtas visos Lietuvos žmonių darbu ir lėšomis. Jis teisėtai priklauso visiems Lietuvos Respublikos gyventojams“. Šio nutarimo 1 punkte nustatyta: „Atsižvelgiant į vykstantį nurodytosios draugijos reorganizavimą bei jos integravimąsi į Lietuvos Respublikos infrastruktūrą ir siekiant išsaugoti sukauptąjį turtą, pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialinius išteklius pagal organizacijos pasą. Turtą perduoti šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai.“
 2. Pareiškėjo nuomone, minėtu Aukščiausiosios Tarybos nutarimu buvo suvalstybintas buvusios SDAALR, kaip visuomeninės organizacijos, turtas, o tai, pasak pareiškėjo, prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.
 3. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad SDAALR (DOSAAF) buvo svetimos valstybės įkurta sukarinta valstybinė organizacija Lietuvoje, rėmusi okupacinę kariuomenę. Nutarime taip pat konstatuota, kad SDAALR (DOSAAF) valdytas Lietuvos turtas yra Lietuvos valstybės nuosavybė.
 4. Pažymėtina, kad Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ pavedus Vyriausybei perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti valdytą turtą, buvo įgyvendinta valstybės, kaip šio turto savininkės, teisė tokį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Šio nutarimo nuostata dėl tokio turto perdavimo kuriamai techninio sporto draugijai reiškė, kad Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas turi būti perduotas techninio sporto draugijai juo naudotis ir valdyti, bet ne šios draugijos nuosavybėn. Šiame nutarime nėra nuostatų, paneigiančių valstybės, kaip nurodyto turto savininkės, nuosavybės teises.
 5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ preambulė ir šio nutarimo 1 punktas ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad Vyriausybei pavedama perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir materialinius išteklius pagal organizacijos pasą ir šį turtą perduoti šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai, neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.

V

Dėl 1994 m. gruodžio 28 d. įstatymo „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“, 1995 m. vasario 23 d. įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ ir 1995 m. spalio 25 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“ atitikties Konstitucijos 23 straipsniui.

 1. Seimas 1994 m. gruodžio 28 d. priėmė įstatymą „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“, kuriuo buvo nustatyta, kad į įmonių, iki 2000 m. nenumatomų nei akcionuoti, nei privatizuoti, sąrašą įtraukiama dalis įmonių, perimtų iš SDAALR bei perduotų Krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai.
 2. Seimas 1995 m. vasario 23 d. priėmė įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, kuriuo Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimas buvo pakeistas ir jame nurodyti subjektai, kuriems perduodamas valdyti ir naudotis buvusios SDAALR turtas. Prie šių subjektų dar priskirti Lietuvos aeroklubas, Vilniaus technikos universitetas ir kitos valstybės institucijos. Šiuo įstatymu Vyriausybė buvo įpareigota minėtoms institucijoms pagal įstatymo 1, 2 ir 3 priedėlius paskirstyti buvusios SDAALR turtą, taip pat sudaryti su šiomis institucijomis turto panaudos sutartis.

1995 m. spalio 25 d. Seimas priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“, kuriuo buvo nustatyta, kad SDAALR turto pagrindu įsteigtos ir veikiančios valstybės įmonės perduodamos Lietuvos techninio sporto draugijos reguliavimo sričiai.

 1. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad buvusios SDAALR valdytas Lietuvos turtas yra Lietuvos valstybės nuosavybė.
 2. Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas. Ginčijamais įstatymais valstybė, kaip turto savininkė, sprendė šio turto valdymo ir naudojimo klausimus. Minėtuose įstatymuose nėra nuostatų, paneigiančių valstybės, kaip nurodyto turto savininkės, nuosavybės teises.
 3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad:

1) 1994 m. gruodžio 28 d. įstatymas „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“ ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad iki 2000 m. nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti kai kurių buvusios SDAALR įmonių, priskirtų Krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai, neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui;

2) 1995 m. vasario 23 d. įstatymas „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ ir 1995 m. spalio 25 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“ ta apimtimi, kuria juose nustatytas buvusios SDAALR turto perdavimas atitinkamoms organizacijoms bei institucijoms, taip pat reglamentuotas tokio turto paskirstymas tarp šių organizacijų bei institucijų, neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.

VI

Dėl Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“, Vyriausybės 1991 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“, Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, Vyriausybės 1995 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ir Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ atitikties Konstitucijos 23 straipsniui.

 1. Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“ buvo nutarta Sporto ir technikos susivienijimą „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento reorganizuoti į Valstybinę sporto ir technikos organizaciją „Vytis“ ir Technikos sporto klubų sąjungą, taip pat nutarta pritarti Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento 1991 m. balandžio 3 d. konferencijos nutarimui, kad tam tikros valstybinės įmonės yra Technikos sporto klubų sąjungos ir Lietuvos aeroklubo nariai. Šiuo Vyriausybės nutarimu technikos sporto klubai, nepriklausę Technikos sporto klubų sąjungai, technikos mokyklos buvo priskirti Valstybinei sporto ir technikos organizacijai „Vytis“ ir įtraukti į specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašą.

Pažymėtina, kad šis Vyriausybės nutarimas buvo priimtas vykdant Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ nuostatas, pagal kurias iš Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti perimtas turtas turėjo būti perduodamas šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai.

Vyriausybės 1991 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“ Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarime Nr. 145 nurodyti Technikos sporto klubų sąjungos ir Lietuvos aeroklubo nariai pavadinti visuomeninėmis organizacijomis.

 1. Vyriausybė, vykdydama 1995 m. vasario 23 d. įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, 1995 m. birželio 16 d. priėmė nutarimą Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“. Po to šis nutarimas buvo keičiamas Vyriausybės 1995 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ir 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“. Pažymėtina, kad visuose nurodytuose Vyriausybės nutarimuose, remiantis minėto įstatymo nuostatomis, buvo sprendžiami buvusios SDAALR valdyto Lietuvos turto perdavimo naudotis bei valdymo, bet ne šio turto perdavimo nuosavybėn klausimai.
 2. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad buvusios SDAALR valdytas Lietuvos turtas yra Lietuvos valstybės nuosavybė.
 3. Minėtuose Vyriausybės nutarimuose nėra nuostatų, paneigiančių valstybės, kaip nurodyto turto savininkės, nuosavybės teises.
 4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad:

1) Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“ ir 1991 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“ ta apimtimi, kuria juose nustatytas Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimas į Valstybinę sporto ir technikos organizaciją „Vytis“ bei Technikos sporto klubų sąjungą ir reglamentuotas tam tikrų organizacijų (technikos mokyklų, sporto klubų ir t. t.), kurios nepriklausė minėtai sąjungai, priskyrimas Valstybinės sporto ir technikos organizacijos „Vytis“ reguliavimo sferai ir jų įtraukimas į specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašą, neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui;

2) Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, 1995 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ir 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ta apimtimi, kuria juose nustatytas buvusios SDAALR turto perdavimas atitinkamoms organizacijoms bei institucijoms valdyti ir naudotis ir reglamentuotas tokio turto paskirstymas tarp šių organizacijų bei institucijų, neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 ir 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 54, 55, 56 ir 69 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nutaria:

 1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ preambulė ir šio nutarimo 1 punktas ta apimtimi, kuria jame nustatyta, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavedama perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir materialinius išteklius pagal organizacijos pasą ir šį turtą perduoti šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 2. Pripažinti, kad 1994 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“ ta apimtimi, kuria jame nustatyta, jog iki 2000 m. nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti kai kurių buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti įmonių, priskirtų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 3. Pripažinti, kad 1995 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ ir 1995 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ pakeitimo ir papildymo“ ta apimtimi, kuria juose nustatytas buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto perdavimas atitinkamoms organizacijoms bei institucijoms, taip pat reglamentuotas tokio turto paskirstymas tarp šių organizacijų bei institucijų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 4. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ reorganizavimo ir specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašo papildymo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo ir papildymo“ ta apimtimi, kuria juose nustatytas Sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento reorganizavimas į Valstybinę sporto ir technikos organizaciją „Vytis“ bei Technikos sporto klubų sąjungą ir reglamentuotas tam tikrų organizacijų (technikos mokyklų, sporto klubų ir t. t.), kurios nepriklausė minėtai sąjungai, priskyrimas Valstybinės sporto ir technikos organizacijos „Vytis“ reguliavimo sferai ir jų įtraukimas į specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 5. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ ta apimtimi, kuria juose nustatytas buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto perdavimas atitinkamoms organizacijoms bei institucijoms valdyti ir naudotis ir reglamentuotas tokio turto paskirstymas tarp šių organizacijų bei institucijų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 6. Nutraukti bylą dalyje dėl 1995 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                               Armanas Abramavičius

                                                                                                        Egidijus Jarašiūnas

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Augustinas Normantas

                                                                                                        Jonas Prapiestis

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas