Dėl nuosavybės teisės į žemę atkūrimo

2002-05-10 nutarimas bylos Nr. 15/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. RUGPJŪČIO 25 D. NUTARIMO NR. 649 "DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS NAUDOJAMOS ŽEMĖS STATUSO IR JOS NAUDOJIMO ZONAVIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO", LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. BALANDŽIO 19 D. NUTARIMO NR. 294 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. RUGPJŪČIO 25 D. NUTARIMO NR. 649 DALINIO PAKEITIMO", LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 350 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. RUGPJŪČIO 25 D. NUTARIMO NR. 649 "DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS NAUDOJAMOS ŽEMĖS STATUSO IR JOS NAUDOJIMO ZONAVIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" 12 STRAIPSNIO 5 PUNKTUI (1993 M. LIEPOS 15 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 8 PUNKTUI (1999 M. GEGUŽĖS 13 D. REDAKCIJA) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 4 PUNKTUI (1993 M. LIEPOS 15 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2002, Nr. 48-1867, atitaisymas - 2002-07-05, Nr. 69

Dokumento tekstas: