Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2002-04-25 sprendimas

DĖL PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS "DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS" (1995 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSTATYMO NR. I-947 REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 120 STRAIPSNIO 2 DALIAI, EUROPOS VIETOS SAVIVALDOS CHARTIJOS 3 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 4 STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIMS, 6 STRAIPSNIO 1 DALIAI, TAIP PAT AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LAPKRIČIO 28 D. NUTARIMO NR. 1320 "DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMŲ IR LIETUVOS MENININKŲ RŪMŲ" 2.4 PUNKTAS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 120 STRAIPSNIO 2 DALIAI, EUROPOS VIETOS SAVIVALDOS CHARTIJOS 3 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 4 STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIMS, 6 STRAIPSNIO 1 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTUI IR 6 STRAIPSNIO 1 DALIES 13 PUNKTUI

Paskelbta: Žin., 2002, Nr. 44-1679

Dokumento tekstas: