Dėl kasos aparatų įrengimo keleivinio transporto priemonėse

2002-04-09 nutarimas bylos Nr. 24/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 664 "DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO" (1999 M. GRUODŽIO 28 D. REDAKCIJA) 3.4.4 IR 3.7.15 PUNKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO 1 DALIAI, TAIP PAT DĖL ŠIO NUTARIMO 3.7.15 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 3 STRAIPSNIO 11 DALIAI IR 9 STRAIPSNIO 1 BEI 2 PUNKTAMS

Paskelbta: Žin., 2002, Nr. 39-1441

Dokumento tekstas: