Dėl prašymo priėmimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2024 m. vasario 15 d. Nr. 2A-17
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

priimamas pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-3/2024 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 10 straipsnio (2020 m. gruodžio 23 d. redakcija) 1, 2 dalys tiek, kiek pagal jas biudžetinės įstaigos darbuotojui skiriamų priemokų suma negalėjo viršyti nustatyto dydžio,

ir byla  pradedama rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 2-A/2024.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                   Gintaras Goda