Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio

2002-02-19 nutarimas bylos Nr. 26/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. RUGPJŪČIO 6 D. NUTARIMO NR. 608 "DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO VALDYMO" 4.2 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS NUOMOS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 1 DALIAI (1993 M. GRUODŽIO 23 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2002, Nr. 18-738

Dokumento tekstas: