Dėl kai kurių Aukštojo mokslo įstatymo nuostatų

2002-02-05 nutarimas bylos Nr. 18/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 5 DALIES, 9 STRAIPSNIO 3 DALIES, 22 STRAIPSNIO 3 DALIES, 5 DALIES 10, 11 IR 12 PUNKTŲ, 24 STRAIPSNIO 1 DALIES 1, 2 IR 5 PUNKTŲ, 2 IR 7 DALIŲ, 42 STRAIPSNIO 4 DALIES, 60 STRAIPSNIO, 61 STRAIPSNIO 1 DALIES, 62 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 65 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2002, Nr. 14-518

Dokumento tekstas: