Dėl prašymo priėmimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. 2A-113
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

priimamas pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-73/2023 ištirti, ar konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo, atsakingo valdymo principams neprieštaravo Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 21 straipsnio (2018 m. lapkričio 15 d. redakcija) 6 dalies nuostata „Valstybės biudžeto asignavimai skiriami iki pirmųjų Seimo rinkimų po naujos politinės partijos įregistravimo“, ir byla  pradedama rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 21-A/2023.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                Gintaras Goda