Dėl paklausimo priėmimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PAKLAUSIMO PRIĖMIMO

2023 m. spalio 12 d. Nr. 2B-56
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarime Nr. XIV-2183 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstytas paklausimas Nr. 1B-22/2023 dėl išvados, ar Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo (2023 m. patikslintas autentiškas vertimas):

– 3 straipsnio c, d punktai, 4 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsniui, 29 straipsniui, 38 straipsnio 1, 3, 5, 6 dalims;

– 14 straipsnis neprieštarauja Konstitucijos 25 straipsnio 1 daliai, 26 straipsnio 5 daliai, 38 straipsnio 6 daliai, 40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 1 daliai,

ir byla p r a d e d a m a r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 18/2023.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas            Gintaras Goda